Besiktning Lager

vi på svea lagerinredningar kan hjälpa er med besiktning av ert lager!

Expertbesiktning av lagerinredningar

Det finns alltid risker på ett lager! Alla företag är skyldiga enligt lag att se till att de anställda arbetar i en säker arbetsmiljö.

Vi brukar prata om två olika typer av risker, den ena är “Tydliga Risker” som är enkla att upptäcka och undvika. Oftast så är det saknad av säkerhetsdetaljer som rasskydd eller påkörningsskydd. Dessa risker syns tydligt och kan därför enkelt åtgärdas.

Den andra typen är “Dolda risker” och dessa kan vara svåra att upptäcka även för en erfaren lagerchef. Många gånger handlar det om mer tekniska detaljer som knäcklängder på stolpar eller max deformation på en bärbalk.

Med en periodisk kontroll enligt SS-EN 15635:2008 minskar riskerna på er arbetsplats. Vi utför då en expertbesiktning och överlämnar ett protokoll med skador och rekommenderade åtgärder för dessa. Bärande delar som skadats byts ut och övrig utrustning kan repareras vid behov. En sådan besiktning bör göras minst var 12:e månad.

Nyinstallerade pallställ gör vi en monteringskontroll, vilket innebär att vi kontrollerar att montering har skett enligt standard. Då kontrolleras saker som infästningar, påkörningsskydd och att det finns tydliga skyltar med information om laster mm.

 

Vanliga kontrollpunkter vid besiktning

Boka besiktning!